Thứ Ba, 30 tháng 8, 2016

Hiểu đúng về bảo hiểm phi nhân thọ

Giao kết - ký kết Bảo hiểm (Insurance) Là một sự cam kết bồi thường của người bảo hiểm với người được bảo hiểm về những thiệt hại, mất mát của đối tượng bảo hiểm do các rủi ro được bảo hiểm gây ra với điều kiện người được bảo hiểm mua bảo hiểm cho đối tượng bảo hiểm và trả phí bảo hiểm.
www.congtybaohiem24h.com

Khi mua bảo hiểm cháy nổ phải cung cấp thông tin như thế nào đúng nhất?

NGHĨA VỤ CUNG CẤP THÔNG TIN CỦA BÊN ĐƯỢC BẢO HIỂM ĐƯỢC QUY ĐỊNH:
Bên được bảo hiểm tài sản phải cung cấp một cách trung thực và đầy đủ các thông tin cần thiết có liên quan đến đối tượng được bảo hiểm( người, tài sản, hàng hóa, ….) mà Công ty bảo hiểm yêu cầu để họ có thể đánh giá rủi ro xem có chấp nhận đi tới ký kết hợp đồng hay không, và cũng từ đó có thể tính phí bảo hiểm một cách hợp lý và chính xác.
Nghĩa vụ cung cấp thông tin được thực hiện ngay khi người được bảo hiểm có ý mua bảo hiểm và điền thông tin vào Giấy yêu cầu bảo hiểm (có mẫu).
Trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng bảo hiểm nếu có bất cứ thông tin nào thay đổi thì phải báo cho công ty bảo hiểm để từ đó họ có sự điều chỉnh cho kịp thời và phù hợp trong hợp đồng, trừ trường hợp sự thay đổi đó không đáng kể.
Côn gty bảo hiểm có quyền đơn phương chấp dứt hợp đồng khi thấy bên mua bảo hiểm cố ý cung cấp thông tin sai sự thật hoặc không cung cấp thông tin  nhằm mục đích chủ quan nào đó của bên mua bảo hiểm.
congtybaohiem24h.com

Thứ Ba, 16 tháng 8, 2016

Mức phí bảo hiểm lao động 24/24 mới nhất

 Phí bảo hiểm tai nạn lao động 24/24 cập nhập mới nhất

Mức bồi thường maximum:         Tỷ lệ phí áp dụng:                            Phí bảo hiểm/lao động/năm:

30 triệu
0.42
126.000
40 triệu
0.42
168.000
50 triệu
0.42
210.000
60 triệu
0.56
336.000
70 triệu
0.56
392.000
80 triệu
0,75
600.000
90 triệu
0,75
675.000
100 triệu
0,75
750.000

Thứ Hai, 15 tháng 8, 2016

Bảo hiểm lao động nhanh nhất

Bảo hiểm lao độnghttps://youtu.be/wttuHlBOyTQ

Kê khai tài sản mua bảo hiểm

"Khi kê khai danh mục tài sản mua bảo hiểm nhất là kê khai những tài sản cố định như nhà xưởng, máy móc thiết bị thì số tiền bảo hiểm kê khai như thế nào sẽ đảm bảo quyền lợi và hợp lý nhất. Kê khai số tiền bảo hiểm lớn hơn giá trị tài sản được bảo hiểm hay kê khai số tiền bảo hiểm nhỏ hơn giá trị thực tế của tài sản được bảo hiểm: Ý nghĩa của bảo hiểm tài sản (cụ thể bảo hiểm nhà xưởng ) là..."

http://baohiemmicvn.com/bao-hiem-chay-no-1

Thứ Hai, 8 tháng 8, 2016

Kê khai giá trị mua bảo hiểm công trình

Tất tần tật Đối tượng trong bảo hiểm bảo hiểm xây dựng (điều kiện là những đối tượng bảo hiểm đó được ghi trong hợp đồng bảo hiểm xây dựng hoặc bảo hiểm lắp đặt):
1.      Các công trình xây dựng bao gồm công trình xây dựng công cộng, nhà ở, công trình công nghiệp, giao thông, thủy lợi, năng lượng và các công trình khác;
2.      Trang thiết bị xây dựng phục vụ quá trình xây dựng;
3.      Máy móc xây dựng phục vụ quá trình xây dựng;
4.      Phần công việc lắp đặt phục vụ và/hoặc cấu thành một bộ phận của quá trình xây dựng;
5.      Tài sản sẵn có trên và trong phạm vi công trường thuộc quyền sở hữu, quản lý, trông nom, kiểm soát của người được bảo hiểm;

6.      Trách nhiệm đối với người thứ ba.
Do đó, khi mua bảo hiểm thì người tham gia nên liệt kê hoặc hỏi tư vấn viên hướng dẫn khi làm thủ tục mua bảo hiểm như thế nào?! Anh chị nào đó nói cho có hoặc nói "qua loa" coi như chưa tư vấn kỹ cho khách hàng.