Thứ Tư, 26 tháng 10, 2016

Bảo hiểm cháy nổ nhà xưởng

Tài sản được liệt kê trong danh mục bảo hiểm, trong hợp đồng bảo hiểm cháy nổ nhà xưởng thì được bồi thường. Tuy nhiên, với điều kiện những thiệt hại đó do những rủi ro được ghi trong hợp đồng bảo hiểm cháy nổ này phải có.
Ví dụ: kho chứa trà, vì lý do tự phát nhiệt do trong quá trình lên men và tỏa nhiệt gây nên cháy thì sẽ không được bảo hiểm mặc dù đó cũng là bị cháy.
Vậy giải pháp bảo hiểm tốt nhất, đầy đủ nhất là gì? Liên hệ Định Bảo hiểm Tài sản nhé!

Thứ Bảy, 15 tháng 10, 2016

Mua bảo hiểm cháy nổ cần điều kiện gì không?

Khi cần mua bảo hiểm tài sản nói chung, mua bảo hiểm cháy nổ nói riêng doanh nghiệp (người được bảo hiểm) có cần điều kiện gì không?
Khi tham gia bảo hiểm tài sản, người mua bảo hiểm cần có:
- Đủ năng lực ký kết hợp đồng bảo hiểm: năng lực hành vi dân sự (nếu là cá nhân) hoặc năng lực pháp luật dân sự (đối với chủ thể là doanh nghiệp). 
- Đủ năng lực thực hiện các quyền và nghĩa vụ trong hợp đồng bảo hiểm.
- Người mua bảo hiểm phải có quyền lợi hợp pháp khi không may tài sản được bảo hiểm xảy ra thiệt hại. Hợp pháp ở đây là họ là chủ sở hữu; là người được ủy quyền; là người đã và đang được sử dụng tài sản đó xem như là của mình.
CÔNG TY BẢO HIỂM QUÂN ĐỘI - MIC
baohiemmicvn.com

Thứ Ba, 11 tháng 10, 2016

Thế nào là bảo hiểm bắt buộc

Gọi Bảo hiểm bắt buộc vì nó là Luật định nhằm bảo vệ lợi ích của con người nói chung trong các vụ tổn thất và bảo vệ lợi ích của toàn bộ nền kinh tế - xã hội (bảo hiểm trách nhiệm bên thứ ba). Các hoạt động nguy hiểm có thể dẫn đến tổn thất con người và tài sản lớn.Ví dụ: Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc; bảo hiểm trách nhiện dân sự chủ xe/ lái xe; trách nhiệm dân sự của chủ tàu/lái tàu; trách nhiệm của kiến trúc sư và kỹ sư tư vấn; bảo hiểm xây dựng; bảo hiểm trách nhiệm công cộng; bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm ... 

Thứ Bảy, 8 tháng 10, 2016

Bảo hiểm máy móc ở công trình

- Công ty bảo hiểm sẽ bồi thường cho người được bảo hiểm các thiệt hại về vật chất của các máy móc, thiết bị ở công trình xây dựng hoặc lắp đặt được nêu trong hợp đồng bảo hiểm máy móc thiết bị. Hình thức bồi thường bằng tiền hoặc sửa chữa, thay thế. 
- Điều kiện để máy móc thiết bị đó được bảo hiểm là đã chạy thử và đưa vào sử dụng thành công.
- Chi phí mua bảo hiểm: Lấy giá trị của máy móc thiết bị đó x 0,3%.