Thứ Bảy, 7 tháng 12, 2019

Có nên mua thêm bảo hiểm tai nạn cho công nhân

Tình huống đặt ra như sau.
Sau 3 tháng thử việc, bạn được kí hợp đồng lao động 1 năm và đương nhiên sẽ hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động Việt Nam. Việc bị tai nạn tại nơi làm việc thì không có gì đáng nói nhưng bị tai nạn trên đường đi làm hoặc trên đường đi làm về (chẳng hạn như tai nạn giao thông) thì có được xem là tai nạn lao động không?
"Điều 39, luật bảo hiểm xã hội có 3 trường hợp được hưởng chế độ tai nạn lao động gồm: người lao động bị tai nạn tại nơi làm việc và trong giờ làm việc; bị tai nạn ngoài nơi làm việc hoặc ngoài giờ làm việc khi thực hiện công việc theo yêu cầu của người sử dụng lao động; bị tai nạn trên tuyến đường đi và về từ nơi ở đến nơi làm việc trong khoảng thời gian và tuyến đường hợp lý. Tuy nhiên, tùy mỗi trường hợp bị tai nạn mà người lao động được hưởng các chế độ khác nhau.
Đối với trường hợp người lao động bị tai nạn tại nơi làm việc thì công ty phải có nghĩa vụ lo toàn bộ tiền thuốc men, viện phí, chi phí y tế và tiền lương từ khi xảy ra tai nạn lao động đến khi điều trị ổn định thương tật.
Đối với trường hợp người lao động bị tai nạn trên tuyến đường đi từ nơi ở đến nơi làm việc và ngược lại cũng được coi là tai nạn lao động. Tuy nhiên, trong trường hợp này, phía công ty chỉ có trách nhiệm chi trả chế độ trợ cấp tai nạn lao động và giới thiệu người lao động đi giám định tỷ lệ suy giảm khả năng lao động để được tính bảo hiểm xã hội".
Như vậy, bạn phải chứng minh được là bạn bị tai nạn lao động trên đường đi làm hoặc trên đường đi làm về.
Sau khi chi trả chế độ trợ cấp tai nạn lao động, công ty chuyển hồ sơ qua cơ quan bảo hiểm xã hội để nơi đây làm thủ tục cho người lao động hưởng tiền trợ cấp theo tỷ lệ suy giảm khả năng lao động. Cụ thể, trợ cấp 1 lần nếu người lao động bị suy giảm khả năng lao động dưới 31% và trợ cấp hằng tháng nếu người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 31% trở lên.
Ngoài ra, trong khoảng thời gian không phải trên đường đi làm hay đi làm về không may bị bất cứ tai nạn nào đó đến thân thể thì sẽ không được xem xét bồi thường tai nạn lao động mà vẫn được bồi thường chi phí y tế. Giải pháp đó là mua bảo hiểm tai nạn 24/24
Doanh nghiệp chăm lo và giữ chân người lao động nên mua bảo hiểm tai nạn 24/24 thêm cho công nhân của mình là tốt nhất. Chi phí mua bảo hiểm chỉ 0,28% số tiền bảo hiểm.
Ví dụ: Số tiền bảo hiểm chọn mua 30 triệu đồng/người/vụ tai nạn. Thì chỉ tốn số tiền 0,28% x 30.000.000 = 84.000 đ/người/năm.
Doanh nghiệp cần mua bảo hiểm tai nạn 24/24, gọi ngay 0938382646

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét