Thứ Ba, 15 tháng 11, 2016

Tôi bán bảo hiểm con người nhưng tôi không phải là nhân viên bảo hiểm nhân thọ

Bảo hiểm con người phi nhân thọ nhằm đảm bảo an toàn về mặt tài chính cho cuộc sống của mỗi người nói riêng và cho xã hội nói chung.
Về phương diện kỹ thuật, bảo hiểm con người phi nhân thọ là loại bảo hiểm có mục đích thanh toán những khoản trợ cấp hoặc số tiền nhất định cho người được bảo hiểm hoặc người thụ hưởng bảo hiểm.
Về phương diện pháp lý, bảo hiểm con người phi nhân thọ là loại bảo hiểm theo đó để đổi lấy phí bảo hiểm của người tham gia bảo hiểm, người bảo hiểm cam kết sẽ trả cho người được bảo hiểm một số tiền nhất định theo thỏa thuận khi xảy ra tai nạn nói chung.

Về sự khác nhau giữa bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm phi nhân thọ: Bảo hiểm nhân thọ nếu đúng thời hạn thanh lý hợp đồng thì người được bảo hiểm hay người thụ hưởng họ sẽ nhận được số tiền gọi là tiền tích góp đã đóng cho công ty bảo hiểm nhân thọ. Bảo hiểm phi nhân thọ, số tiền người mua bảo hiểm - người được bảo hiểm hay người thụ hưởng đã đóng cho công ty bảo hiểm phi nhân thọ sẽ không lấy lại được sau khi hết hiệu lực hợp đồng.
Như­ vậy, Bảo hiểm con người phi nhân thọ đảm bảo cho rủi ro tác động trực tiếp đến người được bảo hiểm như tai nạn, bệnh tật... Và chỉ là những tổn hại thân thể con người.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét