Thứ Ba, 3 tháng 1, 2017

Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc năm 2017 có gì mới?
Vẫn áp dụng theo Hướng dẫn của Thông tư 220-2010/TT-BTC ngày 30/12/2010 về Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc.
Tuy nhiên, một số ngành có rủi ro cháy nổ cao như gỗ, giấy, may mặc, vải sợi, len, da giầy, sơn...thì không còn được giảm phí bảo hiểm như Thông tư này đã hướng dẫn; đồng thời mức khấu trừ (Số tiền mà bên mua bảo hiểm phải tự chịu trong mỗi sự kiện bảo hiểm): áp dụng tối thiểu là 10% giá trị tổn thất.

Xem thêm phí bảo hiểm cháy nổ tại: congtybaohiem24h.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét