Chủ Nhật, 2 tháng 4, 2017

Hồ sơ yêu cầu bồi thường do cháy nổ

Không may khi tài sản doang nghiệp bị tổn thất thì cần những hồ sơ yêu cầu bồi th­ường đối với bảo hiểm cháy và các rủi ro đặc biệt là gì?
Nhất thiết phải chuẩn bị và cung cấp cho công ty bảo hiểm gồm các loại giấy tờ chủ yếu sau:
- Thông báo tổn thất (theo mẫu của công ty bảo hiểm)
- Giấy yêu cầu bồi th­ường thiệt hại
- Biên bản giám định thiệt hại hoặc chứng thư­­ giám định của cơ quan chức năng hoặc công ty giám định độc lập;
- Hoá đơn mua tài sản (tài sản mới), hợp đồng xây dựng - lắp ráp nhà xưởng mới, hoá đơn nhập kho (nếu là vật tư­­, hàng hoá) - Nếu không có hóa đơn sẽ được hướng dẫn theo cách khác.
- Hoá đơn, chứng từ pháp lý liên quan đến việc sửa chữa (nếu có);
         - Các chứng từ liên quan đến các chi phí như chi phí dọn dẹp hiện trường,chi phí di dời, chi phí chữa cháy...
Sẽ có hướng dẫn cụ thể trong hợp đồng bảo hiểm cháy và các rủi ro đặc biệt.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét