Chủ Nhật, 23 tháng 4, 2017

Những rủi ro được bồi thường bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu

Trước hết, chúng ta nên xác định mình đang mua bảo hiểm hàng hóa điều kiện nào trong bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu đường biển nói chung.
Trong Bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu - Bảo hiểm hàng hóa đường biển thường có 3 điều kiện bảo hiểm là A; B và C.
Bài viết này, dinhbaohiemtaisan soạn ra phạm vi bảo hiểm điều kiện A (Institute Cargo Clause A 1/1/82). Cụ thể là dinhbaohiemtaisan đưa ra những loại trừ không thuộc phạm vi bảo hiểm này, cũng có nghĩa là người bảo hiểm chịu trách nhiệm về mọi rủi ro gây ra mất mát, hư hỏng cho hàng hoá được bảo hiểm, trừ các trường hợp dưới đây:
- Những mất mát, hư hỏng hay chi phí được quy là do việc làm xấu, cố ý của người được bảo hiểm;
- Những mất mát, hư hỏng hay chi phí có nguyên nhân trực tiếp là chậm trễ, dù chậm trễ là do một rủi ro được bảo hiểm gây ra;
- Những mất mát, hư hỏng hay chi phí phát sinh do tàu hoặc sà lan không đủ khả năng đi biển và do tàu, sà lan, ph­ương tiện vận chuyển hoặc container không thích hợp cho việc vận chuyển an toàn nếu người được bảo hiểm hay người làm công cho họ được biết riêng về trạng thái không đủ khả năng đi biển hay không thích hợp đó vào thời gian bốc xếp hàng hoá;
- Những mất mát, hư hỏng hay chi phí phát sinh do việc đóng gói hoặc chuẩn bị hàng hoá được bảo hiểm không đầy đủ, không thích hợp và do việc xếp hàng hỏng lên tàu.
- Hàng hoá được bảo hiểm bị rò chảy thông th­ường, hao hụt trọng lượng, giảm thể tích thông th­ường hoặc hao mòn tự nhiên;
- Những mất mát, hư hỏng hay chi phí phát sinh do chủ tàu, người quản lý, người thuê tàu hay người điều hành tàu không trả được nợ hoặc thiếu thốn về tài chính gây ra.
- Xếp hàng quá tải (đối với hàng nguyên chuyến) hoặc xếp hàng sai quy cách, không bảo đảm an toàn cho hàng hoá khi vận chuyển;
- Những mất mát, hư hỏng hay chi phí phát sinh do chiến tranh, đình công hoặc do khuyết tật vốn có hay tính chất riêng của hàng hoá được bảo hiểm.

Bài viết sau, dinhbaohiemtaisan sẽ liệt kê Institute Cargo Clause B 1/1/82 và Institute Cargo Clause C 1/1/82.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét