Thứ Năm, 28 tháng 12, 2017

Bảo hiểm rủi ro do chiến tranh

Thông thường, nếu hàng hóa của bạn đang mua bảo hiểm vận chuyển bằng đường biển, bất thình lỉnh "chiến tranh" xảy ra giữa Mỹ - Triều, không may hàng hóa mua bảo hiểm ấy cũng bị tổn thất bởi 2 "Ông" này đánh nhau thì có được bảo hiểm bồi thường không?
Cho dù bạn đã mua bảo hiểm hàng hóa với điều kiện bảo hiểm rộng nhất - Bảo hiểm hàng hóa XNK điều kiện A-  như những bài viết trước đề cập thì nếu có "chiến tranh" mà hàng của bạn bị trúng bom, ngư lôi, đạn, tên lửa... thì hàng hóa này cũng không được bảo hiểm bồi thường, trừ khi có thỏa thuận khác. Cụ thể, khi mua bảo hiểm hàng hóa XNK mua thêm điều khoản bảo hiểm bổ sung cho rủi ro chiến tranh thì mới được bảo hiểm xem xét bồi thường theo thỏa thuận đó với điều kiện là bạn phải đóng thêm một phần phụ phí.
sưu tầm - ảnh minh họa


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét