Chủ Nhật, 10 tháng 12, 2017

Doanh nghiệp bảo hiểm kinh doanh tiền tệ

Theo bạn, các doanh nghiệp bảo hiểm được phép dùng tiền phí bảo hiểm thu theo hợp đồng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, bảo hiểm tai nạn người lao động, bảo hiểm xe ô tô...đã ký với khách hàng có được dùng tiền đó đem đầu tư hay không (ví dụ như chúng ta đi gửi tiền tiết kiệm ở ngân hàng, đầu tư mua cổ phiếu...).
Về bản chất, doanh nghiệp bảo hiểm cũng là đơn vị kinh doanh tiền tệ (thu tiền số đông khách hàng theo hình thức thỏa thuận ký kết trong hợp đồng bảo hiểm và bồi thường cho những khách hàng kém may mắn bị rủi ro thuộc phạm vi bảo hiểm), do đó họ có quyền sử dụng tiền của mình để đầu tư hay tái đầu tư.
 Thật ra trong kinh doanh bảo hiểm cũng có quy định, Điều 98 Luật KD bảo hiểm quy định:
"1. Việc đầu tư vốn của doanh nghiệp bảo hiểm phải bảo đảm an toàn, hiệu quả và đáp ứng được yêu cầu chi trả thường xuyên cho các cam kết theo hợp đồng bảo hiểm.

2. Doanh nghiệp bảo hiểm chỉ được sử dụng vốn nhàn rỗi của mình để đầu tư ở Việt Nam trong các lĩnh vực sau đây:
a) Mua trái phiếu Chính phủ;
b) Mua cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp;
c) Kinh doanh bất động sản;
d) Góp vốn vào các doanh nghiệp khác;
đ) Cho vay theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng;
e) Gửi tiền tại các tổ chức tín dụng."
Ý nghĩa của việc sử dụng vốn này đều mang lại lợi ích chung cho người mua bảo hiểm và cho cả doanh nghiệp bảo hiểm. Vì số tiền phí bảo hiểm thu về chưa phải lúc nào cũng bồi thường cho chính khách hàng đó hay những khách hàng khác ngay nên việc đầu tư sinh lời sẽ không thể lãng phí. Lợi nhuận từ đầu tư sẽ gánh vác một phần chi phí của doanh nghiệp bảo hiểm làm giảm mức đóng góp của  người tham gia bảo hiểm.
Xem thêm: Bảo hiểm tai nạn lao động
                                                                                                   Ảnh: sưu tầm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét