Thứ Sáu, 19 tháng 4, 2019

Thư ngỏ bảo hiểm cháy nổ bắt buộc Nghị định mớiTHƯ NGỎ BẢO HIỂM CHÁY NỔ BẮT BUỘC 
Kính gửi: Quý doanh nghiệp có nhu cầu mua Bảo Hiểm Cháy Nổ Bắt Buộc
- Căn cứ Nghị định số 23/2018/NĐ-CP ngày 23/02/2018 quy định Bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.
- Căn cứ vào nhu cầu của quý doanh nghiệp cần mua bảo hiểm mọi rủi ro tài sản nói chung và bảo hiểm cháy nổ bắt buộc nói riêng.
- Căn cứ chức năng của Công ty Bảo hiểm MIC Bắc Sài Gòn.
Công ty Bảo hiểm MIC Bắc Sài Gòn cung cấp giấy chứng nhận bảo hiểm và hợp đồng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc (CNBB):
1. Người được bảo hiểm: Các doanh nghiệp đang hoạt động trong ngành nghề thuộc diện phải mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc hoặc mua để bảo hiểm tài sản.
2. Đối tượng được bảo hiểm: Tài sản (nhà xưởng, máy móc, hàng hóa…)
3. Thời gian bảo hiểm: 1 năm kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm CNBB.
4. Phí bảo hiểm: theo Nghị định số 23/2018/NĐ-CP ngày 23/02/2018.
5. Quyền lợi mua bảo hiểm:
- Được cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm/ Hợp đồng bảo hiểm CNBB.
- Bồi thường thiệt hại do rủi ro cháy nổ và các rủi ro không lường trước được.
6. Nghĩa vụ: Đóng phí bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm/ hóa đơn điện tử GTGT.
7. Gọi ngay tư vấn viên – Trưởng phòng kinh doanh, Mr. Định – ĐT: 0938382646
– email: dinhtx.bsg@mic.vn
CÔNG TY BẢO HIỂM MIC BẮC SÀI GÒN


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét