Thứ Hai, 27 tháng 5, 2019

Tai nạn lao động được hiểu như thế nào

Bạn đang thắc mắc không biết tai nạn của mình hay đồng nghiệp có được gọi là tai nạn lao động để được hưởng các chế độ của người lao động hay không? Hay có được Công ty Bảo hiểm MIC Bắc Sài Gòn bồi thường khi được chủ doanh nghiệp mua bảo hiểm tai nạn 24/24 không?
Nghị định 45/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động tại Điều 12. Tai nạn lao động và sự cố nghiêm trọng
- Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động, gắn liền với việc thực hiện công việc, nhiệm vụ lao động, kể cả trong thời gian nghỉ giải lao, ăn giữa ca, ăn bồi dưỡng hiện vật, vệ sinh kinh nguyệt, tấm rửa, cho con bú, đi vệ sinh, chuẩn bị và kết thúc công việc tại nơi làm việc.
- Tai nạn được coi là tai nạn lao động là tai nạn xảy ra tại địa điểm và thời gian hợp lý khi người lao động đi từ nơi ở đến nơi làm việc, từ nơi làm việc về nơi ở.
- Tai nạn lao động có 3 mức độ như sau:
+ Tai nạn lao động chết người,
+ Tai nạn lao động nặng,
+ Tai nạn lao động nhẹ.

- Sự cố nghiêm trọng là tai nạn xảy ra trong quá trình lao động (không bao gồm tai nạn lao động) gây thiệt hại lớn về tài sản của người lao động, người sử dụng lao động.
Tuy nhiên, để được xác định là tai nạn lao động thì tai nạn đó của bạn phải không thuộc các trường hợp sau đây theo quy định tại khoản 1 Điều 40 Luật an toàn, vệ sinh lao động năm 2015:
a) Do mâu thuẫn của chính nạn nhân với người gây ra tai nạn mà không liên quan đến việc thực hiện công việc, nhiệm vụ lao động;
b) Do người lao động cố ý tự hủy hoại sức khỏe của bản thân;
c) Do sử dụng ma túy, chất gây nghiện khác trái với quy định của pháp luật.”
(!sưu tầm)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét