Thứ Tư, 1 tháng 4, 2020

Bảo hiểm tai nạn giao thông

Theo thống kê, riêng tai nạn trong lĩnh vực giao thông, trong 03 tháng đầu năm 2020 tình hình tai nạn giao thông tuy có giảm so với 03 tháng đầu năm 2019 nhưng cũng còn là một con số báo động. Xem thông kê từ Bộ Công an, Nguồn vnexpress:
Số vụ tai nạn: 3.400 vụ tai nạn, giảm gần 13%; Bị thương: 2.560 người, giảm khoảng 18%; Chết: 1.600 người, giảm gần 14%.
Như vậy, liên quan đến vấn đề bảo hiểm bồi thường thì chắc chắn cũng sẽ giảm nếu số người tham gia bảo hiểm sẽ giảm tương ứng nếu năm 2019, 2020 xe tham gia giao thông đều tham gia bảo hiểm tai nạn người ngồi trên xe đầy đủ.
Việc chúng ta sở hữu xe ô tô, xe tải, xe máy hay bất kỳ phương tiện giao thông nào cũng phải có bảo hiểm Bắt buộc trách nhiệm dân sự TNDS của chủ xe hoặc lái xe theo thông tư số 22/2016/TT-BTC ngày 26/02/2016 của Bộ Tài chính. Sẽ không quá quan tâm chi phí mua bảo hiểm tai nạn người ngồi trên xe bao gồm tài lái xe vì chỉ 10.000 (mười ngàn) đồng/người. Do đó, khi bạn mua bảo hiểm TNDS bắt buộc nhân viên bảo hiểm sẽ cấp cho bạn bao gồm bảo hiểm tai nạn người ngồi trên xe luôn. Tham khảo biểu phí bảo hiểm bắt buộc tại đây: https://baohiemruiro.vn/bao-hiem-xe-o-to 
Như xe máy, trên xe được phép chỉ 02 người lớn ngồi trên thì phí bảo hiểm tai nạn cho 02 người ngồi này là 20.000 (hai mươi ngàn) đồng. Hoặc bảo hiểm xe ô tô con 5 chỗ không kinh doanh, phí bào hiểm người trên xe là 50.000 (năm mươi ngàn) đồng, phí mỗi người 10.000 đồng. Hoặc xe tải 2 chỗ ngồi phí bảo hiểm chỉ 30.000 đồng (chỉ bằng 1 ly cafe) bảo hiểm cho 2 người trên xe.
Mức bồi thường khi không may xảy ra tai nạn mà thiệt hại mỗi một người ngồi trên xe tối đa là 10.000.000 đồng (mười triệu đồng). Cụ thể, công ty bảo hiểm bồi thường như sau:
- Nếu tử vong: bồi thường đúng mức trách nhiệm: 10 triệu đồng/người.
- Nếu bị thương: Bồi thường theo Bảng tỷ lệ thương tật. Ví dụ: tỷ lệ thương tật được bác sĩ bệnh viện ghi nhận xác định là 60% thì số tiền bồi thường là 10 triệu đồng x 60%, tức bảo hiểm bồi thường 6 triệu đồng.Chứng từ yêu cầu Công ty bảo hiểm bao gồm những gì, và thủ tục như thế nào.
Bằng mọi cách, ưu tiên cứu chữa người là trên hết. Đồng thời báo ngay với cơ quan công an gần nhất (người dân, người đi đường sẽ thông tin hoặc báo dùm) và báo ngay với công ty bảo hiểm nếu có liên quan đến bảo hiểm trách nhiệm đối với bên thứ ba.
Bài viết này hướng dẫn bồi thường liên quan đến bảo hiểm tai nạn người ngồi trên xe nên không viết sâu hướng dẫn trong bồi thường tránh nhiệm dân sự đối với bên thứ ba.
Chứng từ yêu cầu bồi thường (Người được bảo hiểm hoặc người thụ hưởng hoặc người được ủy quyền) gửi cho công ty bảo hiểm bao gồm:
Giấy yêu cầu trả tiền bảo hiểm: điền đầy đủ thông tin và ký tên vào Giấy yêu cầu trả tiền bảo hiểm;
- Giấy chứng nhận bảo hiểm (bản photo cũng được);
Các Chứng từ khám chữa bệnh bao gồm: Y bạ (Medical Report), Giấy khám, Giấy nhập viện, Giấy ra viện, Phiếu thanh toán ra viện, đơn thuốc, phiếu mổ, Phiếu đọc X quang, phim chụp X-quang (nếu có) vv... Những chứng từ này phải có tên bác sỹ, người điều trị, loại bệnh, chi tiết các mục điều trị và ngày điều trị, có dấu của bệnh viện hoặc cơ sở khám chữa bệnh;
Các hoá đơn gốc: các hóa đơn thể hiện toàn bộ chi phí thực tế và hợp lý, hợp lệ để khám chữa bệnh và điều trị... Các hóa đơn này là hóa đơn hợp pháp do Bộ Tài chính quy định để làm căn cứ xét trả tiền bảo hiểm;
- Bằng lái xe (nếu là người điều khiển);
- Cavet xe, Đăng kiểm xe (nếu không phải là xe máy, xe mô tô);
- Hồ sơ tai nạn giao thông - Biên bản tai nạn có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật (nếu có công an giao thông/cơ quan công an thụ lý);
Giấy chứng tử (Trong trường hợp người được bảo hiểm tử vong);
Trường hợp người thụ hưởng là người thừa kế hợp pháp phải có thêm Giấy xác nhận quyền thừa kế hợp pháp. Trường hợp người được bảo hiểm ủy quyền cho người khác nhận số tiền bảo hiểm, phải có giấy ủy quyền hợp pháp.
- Các giấy tờ liên quan (nếu có - bên Công ty bảo hiểm yêu cầu).
Nhìn qua,thấy bao nhiêu là giấy tờ cần cung cấp cho Công ty bảo hiểm. Nhưng nhìn vậy thôi, chứ cũng không đáng kê bao nhiêu vì đó cũng là cơ sở để công ty xem xét bồi thường cho người bị tai nạn một cách đúng đủ theo trách nhiệm của công ty bảo hiểm.  
Chỉ 10.000 đồng/người để mua bảo hiềm kèm với bảo hiểm bắt buộc.
Bạn có thể tham khảo thêm các bài viết liên quan đến bảo hiểm xe ô tô, xe máy, xe đầu kéo, xe siêu trường siêu trọng, Bảo hiểm tai nạn công nhân 24/24; Bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba.v.v...
Xem Các loại bảo hiểm, có ngay tại fanpage - dinhbaohiemtaisan: baohiemruiro.vn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét