Thứ Bảy, 15 tháng 10, 2016

Mua bảo hiểm cháy nổ cần điều kiện gì không?

Khi cần mua bảo hiểm tài sản nói chung, mua bảo hiểm cháy nổ nói riêng doanh nghiệp (người được bảo hiểm) có cần điều kiện gì không?
Khi tham gia bảo hiểm tài sản, người mua bảo hiểm cần có:
- Đủ năng lực ký kết hợp đồng bảo hiểm: năng lực hành vi dân sự (nếu là cá nhân) hoặc năng lực pháp luật dân sự (đối với chủ thể là doanh nghiệp). 
- Đủ năng lực thực hiện các quyền và nghĩa vụ trong hợp đồng bảo hiểm.
- Người mua bảo hiểm phải có quyền lợi hợp pháp khi không may tài sản được bảo hiểm xảy ra thiệt hại. Hợp pháp ở đây là họ là chủ sở hữu; là người được ủy quyền; là người đã và đang được sử dụng tài sản đó xem như là của mình.
CÔNG TY BẢO HIỂM QUÂN ĐỘI - MIC
baohiemmicvn.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét