Thứ Ba, 11 tháng 10, 2016

Thế nào là bảo hiểm bắt buộc

Gọi Bảo hiểm bắt buộc vì nó là Luật định nhằm bảo vệ lợi ích của con người nói chung trong các vụ tổn thất và bảo vệ lợi ích của toàn bộ nền kinh tế - xã hội (bảo hiểm trách nhiệm bên thứ ba). Các hoạt động nguy hiểm có thể dẫn đến tổn thất con người và tài sản lớn.Ví dụ: Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc; bảo hiểm trách nhiện dân sự chủ xe/ lái xe; trách nhiệm dân sự của chủ tàu/lái tàu; trách nhiệm của kiến trúc sư và kỹ sư tư vấn; bảo hiểm xây dựng; bảo hiểm trách nhiệm công cộng; bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm ... 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét