Thứ Bảy, 8 tháng 10, 2016

Bảo hiểm máy móc ở công trình

- Công ty bảo hiểm sẽ bồi thường cho người được bảo hiểm các thiệt hại về vật chất của các máy móc, thiết bị ở công trình xây dựng hoặc lắp đặt được nêu trong hợp đồng bảo hiểm máy móc thiết bị. Hình thức bồi thường bằng tiền hoặc sửa chữa, thay thế. 
- Điều kiện để máy móc thiết bị đó được bảo hiểm là đã chạy thử và đưa vào sử dụng thành công.
- Chi phí mua bảo hiểm: Lấy giá trị của máy móc thiết bị đó x 0,3%.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét