Thứ Bảy, 18 tháng 2, 2017

Tóm tắc bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

- Bảo hiểm cháy nổ là Sản phẩm (vô hình) của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ.
- Vì sao gọi là bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc? Vì Luật PCCC bắt buộc các doanh nghiệp phải mua theo nghhị định 130/2006/NĐ-CP ngày 08/11/2006 của Chính phủ.
Khi tài sản được bảo hiểm bị thiệt hại bởi nguyên nhân cháy, nổ.... thì được Công ty bảo hiểm bồi thường.
- Các trường hợp sau sẽ không được bảo hiểm:
+ Những thiệt hại do những biến cố về chính trị, an ninh và trật tự an toàn xã hội gây ra.
Những thiệt hại do cháy, nổ gây ra cho bên thứ ba.
Tiền, kim loại quý, đá quý, chứng khoán, thư bảo lãnh, tài liệu, bản thảo, sổ sách kinh doanh, tài liệu lưu trữ trong máy tính điện tử, bản mẫu, văn bằng, khuôn mẫu, bản vẽ, tài liệu thiết kế, trừ khi những hạng mục này được xác nhận trong giấy chứng nhận bảo hiểm.
Hàng hoá do khách hàng ký gửi (hàng nhận gia công) trừ khi những hàng hoá đó được xác nhận trong danh mục tài sản bảohiểm.
Những thiệt hại do cố ý vi phạm các quy định về phòng cháy và chữa cháy để xảy ra cháy, nổ.
Những thiệt hại do hành động cố ý gây cháy, nổ của người được bảo hiểm nhằm mục đích đòi bồi thường thiệt hại (hành động trục lợi bảo hiểm).
Sét đánh trực tiếp vào tài sản được bảo hiểm nhưng không gây cháy, nổ.
Tài sản tự lên men hoặc tự toả nhiệt.
Động đất, núi lửa phun hay những biến động khác của thiên nhiên.
Doanh nghiệp bảo hiểm có thể nhờ nhân viên tư vấn xem xét loại bỏ những trường hợp loại trừ trên.
- Thời hạn bảo hiểm là 1 năm. Thời điểm bắt đầu bảo hiểm tính từ thời điểm bắt đầu ký hợp đồng hoặc một thời điểm nào đó sau khi ký hợp đồng.
Chi phí để mua bảo hiểm này bao nhiêu? Xem tại đây. 
Khi mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc tại MIC sẽ được xem xét giảm phí bảo hiểm theo điều kiện sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

- Doanh nghiệp bạn mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc sẽ được bảo hiểm MIC (Military Insurance Corporation) cấp Giấy chứng nhận Bảo Hiểm Cháy Nổ Bắt Buộc khi ký hợp đồng bảo hiểm theo Thông tư 220/2010/TT-BTC ngày 30/12/2010 của Bộ Tài Chính. Khi đó sẽ tuân thủ, đáp ứng được yêu cầu của Công an/ Phòng cảnh sát PCCC của huyện, tỉnh trên địa bàn doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh - Để mà an tâm sản xuất.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét