Thứ Hai, 27 tháng 2, 2017

Mua bảo hiểm cháy nổ - hỏi đáp

>> Trước tiên xin hỏi MIC có được NN cấp phép cung cấp Bao hiem chay no bat buoc hay
>> không và nếu có xin anh gửi cho BQT nhà CT16 1 bản scan
>> chứng chỉ này.
1.      Cơ quan nào có thẩm quyền và chịu trách nhiệm trước Nhà nước và khách hàng về việc cấp giấy phép thành lập DNBH?
Điều 62 Luật Kinh doanh Bảo hiểm quy định Thẩm quyền cấp giấy phép thành lập và hoạt động: "1. Bộ Tài chính cấp giấy phép thành lập và hoạt động cho doanh nghiệp bảo hiểm theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.; 2. Việc cấp giấy phép thành lập và hoạt động cho doanh nghiệp bảo hiểm phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch định hướng phát triển thị trường bảo hiểm, thị trường tài chính của Việt Nam."
2.      Tại sao khách hàng phải mua bảo hiểm đối với một số loại bảo hiểm bắt buộc và Bảo hiểm bắt buộc được áp dụng trong trường hợp nào?
Điều 8 Luât KD BH quy định:
1. Bảo hiểm bắt buộc là loại bảo hiểm do pháp luật quy định về điều kiện bảo hiểm, mức phí bảo hiểm, số tiền bảo hiểm tối thiểu mà tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm có nghĩa vụ thực hiện. 
Bảo hiểm bắt buộc chỉ áp dụng đối với một số loại bảo hiểm nhằm mục đích bảo vệ lợi ích công cộng và an toàn xã hội.
2. Bảo hiểm bắt buộc bao gồm:
a) Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, bảo hiểm trách nhiệm dân sự của người vận chuyển hàng không đối với hành khách;
b) Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với hoạt động tư vấn pháp luật;
c) Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp của doanh nghiệp môi giới bảo hiểm;
d) Bảo hiểm cháy, nổ.
3. Căn cứ vào nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội từng thời kỳ, Chính phủ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định loại bảo hiểm bắt buộc khác.”
Điều 5 NĐ 45 quy định:
“1. Doanh nghiệp bảo hiểm được kinh doanh bảo hiểm bắt buộc không được từ chối bán bảo hiểm bắt buộc.; 2. Tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng thực hiện bảo hiểm bắt buộc có nghĩa vụ tham gia bảo hiểm bắt buộc.”
Việc mua bảo hiểm bắt buộc được quy định theo pháp luật hiện hành, là công dân chung ta phải nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật. Đồng thời mua bảo hiểm bắt buộc chúng ta góp phần bảo vệ lợi ích công cộng và an toàn xã hội.

>> Ngoài ra liên quan đến bản chào phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc anh gửi mong anh giải thích
>> thêm về quyền lợi của người đóng BH:
>> 1/ Sự khác biệt về mức đền bù khi xảy ra sự kiện BH cháy
>> nổ đối với người đóng BH theo 3 mức :10 tỷ ; 20 tỷ và 30 tỷ
>> là gì  ? Liệu số tiền BH cao hơn+phí đóng BH nộp cao hơn thì
>> số tiền tối đa được đền bù thiệt hại khi xảy ra cháy nổ cao
>> hơn không ?
Nói về sự khách biệt thì không có sự khách biệt – công ty bảo hiểm nào cũng vậy. Mua bảo hiểm ở mức nào thì bồi thường ở mức đó. Tuy nhiên, nếu mua bảo hiểm (số tiền bảo hiểm –STBH) đúng giá trị tài sản thì bồi thường theo đúng giá trị tài sản tham gia bảo hiểm; mua bảo hiểm dưới giá trị tài sản thì bồi thường theo tỷ lệ. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét