Thứ Bảy, 13 tháng 5, 2017

Những tổn thất xảy ra được bồi thường trong bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu

Tiếp theo bài viết trước: Những rủi ro được bồi thường bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu- phạm vi bảo hiểm điều kiện A (Institute Cargo Clause A 1/1/82), bài viết này nêu ra những phạm vi bảo hiểm điều kiện B (Institute Cargo Clause B 1/1/82).
Ngoài những rủi ro được bảo hiểm điều kiện A, người mua bảo hiểm hàng hóa bị tổn thất bởi những nguyên nhân sau thì được bồi thường:
- Những mất mát, hư hỏng xảy ra cho hàng hoá được bảo hiểm có thể quy hợp lý cho các nguyên nhân sau:
+ Cháy hoặc nổ;
+ Tàu hay sà lan bị mắc cạn, đắm hoặc lật úp;
+ Tàu đâm va nhau hoặc tàu, sà lan, ph­ương tiện vận chuyển đâm va vào bất kỳ vật thể gì không kể nước;
+ Dỡ hàng tại một cảng nơi tàu gặp nạn;
+ Ph­ương tiện vận chuyển đ­ường bộ bị đổ hoặc trật bánh;
+ Động đất, núi lửa phun hoặc sét đánh.
 - Những mất mát, h­ư hỏng xảy ra cho hàng hoá được bảo hiểm do các nguyên nhân sau: 
+ Hy sinh tổn thất chung;
+ Ném hàng khỏi tàu hoặc nước cuốn trôi khỏi tàu;
+ Nước biển, nước sông, nước hồ chảy vào tàu, sà lan, hầm hàng, ph­ương tiện vận chuyển, container hoặc nơi chứa hàng.
- Tổn thất toàn bộ của bất kỳ kiện hàng nào rơi khỏi tàu hoặc rơi trong khi đang xếp hàng lên hoặc dỡ hàng khỏi tàu hoặc sà lan.
         - Hàng hoá được bảo hiểm bị mất do tàu hoặc ph­ương tiện chở hàng bị mất tích.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét