Thứ Hai, 19 tháng 3, 2018

Lý do từ chối bán bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Theo nghị định số 23/2018/NĐ-CP, ngày 23/02/2018

Tại điều 3 của Nghị định này có nêu:
Doanh nghiệp bảo hiểm có quyền từ chối bán bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc trong các trường hợp sau:
Cơ sở chưa được nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy theo quy định pháp luật.
Cơ sở không có biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy hoặc biên bản kiểm tra đã quá 01 năm tính từ thời đim lập đến thời điểm mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.
Cơ sở đang bị tạm đình chỉ hoặc đình chỉ hoạt động do vi phạm quy định về phòng cháy và chữa cháy."

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét