Thứ Bảy, 31 tháng 3, 2018

Hệ thống truyền lực trong động cơ xe ô tô


 Không có hệ thống truyền lực đồng nghĩa với không có cơ bắp để di chuyển:
Hệ thống truyền lực trên ôtô bao gồm tập hợp các cơ cấu, các cụm nối từ động cơ đến bánh xe chủ động có nhiệm vụ:
Truyền, biến đổi mômen quay số vòng quay từ động đến bánh xe chủ động đảm bảo phù hợp giữa chế độ làm việc của động với mômen cản sinh ra trong quá trình ô chuyển động.
Cắt đường truyền mômen trong thời gian dài khi động vẫn hoạt động.
- Đổi chiều chuyển động ô .
. Ly hợp
. Hộp số
. Các đăng
. Cầu chủ động
. Bánh xe chủ động

Hình minh họa xe bị đá văng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét