Thứ Tư, 9 tháng 12, 2015

Bảo hiểm xây dựng cho Công ty xây dựng An Bình

http://congtybaohiem24h.com/bao-hiem-cong-trinh-xay-dung.html

Chuyên nhận bảo hiểm mọi rủi ro trong thời gian thi công các công trình xây dựng bao gồm bảo hiểm trách nhiệm cho nhà thầu trong việc thi công công trình đối với bên thứ ba (bao gồm về người và tài sản).

Ngoài ra, chúng tôi còn nhận bảo hiểm trách nhiệm cho kiến trúc sư và kỹ sư tư vấn đối với một công trình cụ thể nào đó hoặc cho cả năm đối với đơn vị thiết kế (bao gồm bảo hiểm riêng cho việc thiết kế hoặc giám sát hoặc cả việc thiết kế và giám sát).

Tham khảo tại website: http://congtybaohiem24h.com/


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét