Thứ Bảy, 19 tháng 12, 2015

Hợp đồng Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc theo nghị định 130 và thông tư 220

Tư vấn, cung cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Theo Nghị định 130/2006/NĐ-CP của Chính phủ quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc và Thông tư 220/2010/TT-BTC hướng dẫn thực hiện bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.

Liên hệ theo điện thoại: 08 36012477  - 0938382646

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét