Thứ Sáu, 25 tháng 12, 2015

        Phải mua bảo hiểm bắt buộc cho công trình
        Nghị định 119/2015/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 13/11/2015 và có hiệu lực ngày 10/02/2016: Quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng, nêu rõ: trừ các công trình liên quan đến quốc phòng, an ninh và bí mật nhà nước, chủ đầu tư hoặc nhà thầu phải mua bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng đối với các công trình, hạng mục công trình có ảnh hưởng đến an toàn cộng đồng; Công trình đầu tư xây dựng có ảnh hưởng lớn đến môi trường thuộc danh mục dự án phải thực hiện đánh giá tác động môi trường; Công trình có yêu cầu kỹ thuật đặc thù, điều kiện thi công xây dựng phức tạp. Nhà thầu tư vấn phải mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng đối với công việc khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng của công trình xây dựng từ cấp 2 trở lên. Một quy định mới nữa là nghị định này cũng yêu cầu nhà thầu xây dựng lắp đặt phải mua bảo hiểm đối với công nhân thi công trên công trình.
      Nghị định 119/2015/NĐ-CP quy định thời hạn bảo hiểm bắt đầu từ ngày khởi công đến ngày kết thúc nghiệm thu và được ghi trong hợp đồng bảo hiểm. Ngoài ra còn có thời gian bảo hành là 12 tháng hoặc 24 tháng tùy theo hạn mục công trình.
     Trong thời gian bảo hiểm công trình có hiệu lực, Công ty bảo hiểm có trách nhiệm xem xét giải quyết bồi thường sau khi có kết quả giám định tổn thất thuộc phạm vi bảo hiểm như thỏa thuận đã ký kết trong hợp đồng bảo hiểm.
     Mức mua bảo hiểm tối thiểu 100 triệu đồng/người/vụ
     Thời hạn bảo hiểm đối với người lao động thi công trên công trường bắt đầu kể từ ngày thực hiện công việc thi công trên công trường đến hết thời gian bảo hành công trình theo quy định của pháp luật. Việc xác định thời hạn bảo hiểm cụ thể với người lao động căn cứ vào hợp đồng lao động. Công ty bảo hiểm thực hiện trách nhiệm bồi thường cho nhà thầu thi công xây dựng những khoản tiền mà nhà thầu thi công có trách nhiệm bồi thường cho người lao động bị thương tật, chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp gây ra thuộc trách nhiệm bảo hiểm.
     

        Hiện nay, khi sự cố công trình xảy ra, do chủ đầu tư và nhà thầu thi công không mua bảo hiểm cho công nhân nên thông thường các công nhân này và gia đình họ phải chịu thiệt thòi khi không may xảy ra tai nạn thương tật hoặc dẫn đến tử vong.
Do đó, trong nghị định này quy định số tiền bảo hiểm thấp nhất là 100 triệu đồng/người. Mức bồi thường cụ thể trong trường hợp người lao động bị thương tật, chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính (có thể liên hệ điện thoại 0938382646 để nhận được mức bồi thường này).
Vậy phí bảo hiểm chủ thầu hoặc chủ đầu tư phải mua bảo hiểm là bao nhiêu? Vâng, liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và thông báo phí cụ thể.

Điện thoại liên hệ: 0938382646

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét