Thứ Ba, 30 tháng 8, 2016

Hiểu đúng về bảo hiểm phi nhân thọ

Giao kết - ký kết Bảo hiểm (Insurance) Là một sự cam kết bồi thường của người bảo hiểm với người được bảo hiểm về những thiệt hại, mất mát của đối tượng bảo hiểm do các rủi ro được bảo hiểm gây ra với điều kiện người được bảo hiểm mua bảo hiểm cho đối tượng bảo hiểm và trả phí bảo hiểm.
www.congtybaohiem24h.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét