Thứ Hai, 8 tháng 8, 2016

Kê khai giá trị mua bảo hiểm công trình

Tất tần tật Đối tượng trong bảo hiểm bảo hiểm xây dựng (điều kiện là những đối tượng bảo hiểm đó được ghi trong hợp đồng bảo hiểm xây dựng hoặc bảo hiểm lắp đặt):
1.      Các công trình xây dựng bao gồm công trình xây dựng công cộng, nhà ở, công trình công nghiệp, giao thông, thủy lợi, năng lượng và các công trình khác;
2.      Trang thiết bị xây dựng phục vụ quá trình xây dựng;
3.      Máy móc xây dựng phục vụ quá trình xây dựng;
4.      Phần công việc lắp đặt phục vụ và/hoặc cấu thành một bộ phận của quá trình xây dựng;
5.      Tài sản sẵn có trên và trong phạm vi công trường thuộc quyền sở hữu, quản lý, trông nom, kiểm soát của người được bảo hiểm;

6.      Trách nhiệm đối với người thứ ba.
Do đó, khi mua bảo hiểm thì người tham gia nên liệt kê hoặc hỏi tư vấn viên hướng dẫn khi làm thủ tục mua bảo hiểm như thế nào?! Anh chị nào đó nói cho có hoặc nói "qua loa" coi như chưa tư vấn kỹ cho khách hàng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét