Thứ Ba, 16 tháng 8, 2016

Mức phí bảo hiểm lao động 24/24 mới nhất

 Phí bảo hiểm tai nạn lao động 24/24 cập nhập mới nhất

Mức bồi thường maximum:         Tỷ lệ phí áp dụng:                            Phí bảo hiểm/lao động/năm:

30 triệu
0.42
126.000
40 triệu
0.42
168.000
50 triệu
0.42
210.000
60 triệu
0.56
336.000
70 triệu
0.56
392.000
80 triệu
0,75
600.000
90 triệu
0,75
675.000
100 triệu
0,75
750.000

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét