Thứ Ba, 30 tháng 8, 2016

Khi mua bảo hiểm cháy nổ phải cung cấp thông tin như thế nào đúng nhất?

NGHĨA VỤ CUNG CẤP THÔNG TIN CỦA BÊN ĐƯỢC BẢO HIỂM ĐƯỢC QUY ĐỊNH:
Bên được bảo hiểm tài sản phải cung cấp một cách trung thực và đầy đủ các thông tin cần thiết có liên quan đến đối tượng được bảo hiểm( người, tài sản, hàng hóa, ….) mà Công ty bảo hiểm yêu cầu để họ có thể đánh giá rủi ro xem có chấp nhận đi tới ký kết hợp đồng hay không, và cũng từ đó có thể tính phí bảo hiểm một cách hợp lý và chính xác.
Nghĩa vụ cung cấp thông tin được thực hiện ngay khi người được bảo hiểm có ý mua bảo hiểm và điền thông tin vào Giấy yêu cầu bảo hiểm (có mẫu).
Trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng bảo hiểm nếu có bất cứ thông tin nào thay đổi thì phải báo cho công ty bảo hiểm để từ đó họ có sự điều chỉnh cho kịp thời và phù hợp trong hợp đồng, trừ trường hợp sự thay đổi đó không đáng kể.
Côn gty bảo hiểm có quyền đơn phương chấp dứt hợp đồng khi thấy bên mua bảo hiểm cố ý cung cấp thông tin sai sự thật hoặc không cung cấp thông tin  nhằm mục đích chủ quan nào đó của bên mua bảo hiểm.
congtybaohiem24h.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét