Thứ Bảy, 17 tháng 9, 2016

Bảo hiểm mọi rủi ro cho doanh nghiệp

 Công ty bảo hiểm sẽ bồi thường cho bên được bảo hiểm giá trị của tài sản tại thời điểm xảy ra thiệt hại, mất mát hay phá huỷ về vật chất một cách bất ngờ đối với tài sản đó hoặc giá trị bị thiệt hại đó nêu trong hợp đồng bảo hiểm mọi rủi ro tài sản.
congtybaohiem24h.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét