Thứ Ba, 27 tháng 9, 2016

Công ty bảo hiểm phi nhân thọ thuộc loại hình doanh nghiệp nào?

Luật có cho thành lập Công ty TNHH trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ không?

Bảo hiểm là hoạt động kinh doanh đặc thù, có độ nhạy cảm cao, có nghĩa vụ bồi thường về tài chính lớn nên để đảm bảo quyền và lợi ích của khách hàng. Do đó, Nhà nước không cho phép thành lập công ty bảo hiểm tư nhân và công ty bảo hiểm trách nhiệm hữu hạn trong lĩnh vực này.
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM QUÂN ĐỘI
CÔNG TY BẢO HIỂM MIC BẮC SÀI GÒN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét