Chủ Nhật, 11 tháng 9, 2016

Ngoài phạm vi bảo hiểm đồng nghĩa với từ
“Loại trừ” hay “Rủi ro bị loại trừ” là những trường hợp xảy ra sự kiện được bảo hiểm nhưng Bên bảo hiểm không phải chịu trách nhiệm bồi thường hoặc không phải trả tiền bảo hiểm cho những tổn thất, thiệt hại phát sinh từ những rủi ro bị loại trừ đó.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét