Chủ Nhật, 25 tháng 9, 2016

Quy định cạnh tranh khi bán bảo hiểm

Luật kinh doanh bảo hiểm quy định:
Cũng như các ngành nghề kinh doanh khác, các doanh nghiệp bảo hiểm kể cả đại lý bảo hiểm khi cung cấp dịch vụ bảo hiểm phải canh tranh mang tính hợp pháp để đảm bảo quyền lợi của khách hàng. Theo đó, các hành vi sau bị nghiêm cấm:
- "Thông tin, quảng cáo sai sự thật về nội dung, phạm vi hoạt động, điều kiện bảo hiểm làm tổn hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của bên mua bảo hiểm.
- Tranh giành khách hàng dưới các hình thức ngăn cản, lôi kéo, mua chuộc, đe dọa nhân viên hoặc khách hàng của doanh nghiệp bảo hiểm, đại lý bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm khác.
- Khuyến mại bất hợp pháp."
http://congtybaohiem24h.com/
Tìm hiểu về bảo hiểm trách nhiệm công cộng, liên hệ ngay Công ty bảo hiểm Quân Đội

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét